Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawęsystemu skanowania geometrii 3D wraz z oprogramowaniem, na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp.

0

Znak sprawy: 158/De/Z/15

Data: 10.12.2105 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Dostawa systemu skanowania geometrii 3D wraz z oprogramowaniem. Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 5 stycznia 2016 o 15:14:42 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 12:44:45 przez admin