• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8a ustawy PZP na dostawę oprogramowania GIS, oprogramowania do modelowania 3D, bezlustrowego aparatu cyfrowego i obiektywu.

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa oprogramowania GIS, oprogramowania do modelowania 3D, bezlustrowego aparatu cyfrowego i obiektywu.

Ogłoszenie wraz z załącznikami: 2, 3,

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,

Odpowiedź na pytania, w tym modyfikacja ogłoszenia.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczo-naukowych w ramach projektu: Uruchomienie Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej (CSF) i wypracowanie metodyki cyfrowego przetwarzania obrazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin