• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na publikację artykułów i banerów na portalach internetowych

0

Nasz znak: 121/DE/Z/15

Data: 04.11.2015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na publikację artykułów i banerów na portalach internetowych.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:10 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 8 grudnia 2015 o 19:25:12 przez admin