• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na wykonanie i dostawę elementów systemu regulacyjnego umożliwiającego ustawienie turbin gazowych

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na  wykonanie i dostawę elementów systemu regulacyjnego umożliwiającego ustawienie turbin gazowych wyprodukowanych przez GE. Ww. prace prowadzone są celem wsparcia prac badawczych nad nowymi metodami montażu i nie służą prowadzeniu produkcji seryjnej w celu osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:04 przez admin