Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę 6-kanałowego elektrohydraulicznego sterownika wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz 16 przetworników siły

0

Numer sprawy 165/DE/Z/15

Data: 17.12.21015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę  6-kanałowego elektrohydraulicznego sterownika wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem oraz 16 przetworników siły.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 11:28:24 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 grudnia 2015 o 11:28:24 przez Ludwika Domżał
  • 18 grudnia 2015 o 14:42:10 przez admin