• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę aparatury pomiarowej do celów badawczych dla Instytutu Lotnictwa

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę aparatury pomiarowej do celów badawczych dla instytutu Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:12 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 grudnia 2015 o 15:37:10 przez admin