• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę dostawę ciśnieniowego układu zasilania w nadtlenek wodoru 98%

0

Nasz znak: 82/DE/Z/15

Data 03.09.2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego tj. 3 laptopy, stacja robocza, w ramach realizowanego przez Instytut Lotnictwa projektu pn. „Nowoczesny wirnik autorotacyjny”.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Komunikat nr 1 – modyfikacja Opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 08.09.2015r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:13 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 21:13:23 przez admin
  • 11 grudnia 2015 o 21:09:08 przez admin