• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach

0

Numer sprawy 20/DE/Z/16      Data: 01.03.2016

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę komory do badań mechanicznych w niskich i wysokich temperaturach.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 14 stycznia 2017 o 10:23:59 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 13 stycznia 2017 o 14:09:18 przez Edyta Sitnik