Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę komory klimatycznej do kondycjonowania próbek

0

Numer sprawy 168/DE/Z/15                           Data: 18.12.21015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę komory komory klimatycznej do kondycjonowania próbek.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 stycznia 2016 o 13:27:33 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 21 grudnia 2015 o 10:31:00 przez Joanna Pieniążek
  • 21 grudnia 2015 o 09:32:55 przez Joanna Pieniążek
  • 21 grudnia 2015 o 09:27:06 przez Joanna Pieniążek
  • 21 grudnia 2015 o 09:25:11 przez Joanna Pieniążek