Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę ultraszybkiej kamery cyfrowej wraz z osprzętem i oprogramowaniem

0

Numer sprawy: 163/DE/Z/15

Data: 18.12.21015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na dostawę ultraszybkiej kamery cyfrowej wraz z osprzętem i oprogramowaniem.

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Formularz ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamowienia kamera

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 11:37:05 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 grudnia 2015 o 11:37:05 przez Ludwika Domżał
  • 18 grudnia 2015 o 17:27:23 przez admin