• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę urządzenia „Autoklaw 1m x 1,5m wraz z instalacją / Announcement of the order intention under article 4 point 8a of 29 January 2004 Public Procurement Law for delivery of Hot air autoclave 1 x 1,5 m with installation

0

Numer sprawy 151/DE/Z/15                                          Data: 10.12.2015

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn.: Autoklaw 1m x 1,5 m wraz z instalacją.

Zamówienie realizowane przez Instytut Lotnictwa w ramach projektu pn. „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych”, finansowanego ze środków Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Zamówienie realizowane będzie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, i nie służy prowadzeniu produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

 

Ref. No 151/DE/Z/15                                                Date: 11.12.2015

Acting under article 4 point 8a of 29 January 2004 Public Procurement Law (Journal of Laws of 2013, 907 as amended), hereinafter referred to as the “PPL”, Warsaw Institute of Aviation invites to submission of offers for realization an order: Hot air autoclave 1 x 1,5 m with installation.

The order is realized by the Institute of Aviation as a part of a project: „Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych (Center for Innovative Aviation and Space Technologies), financed from funds of Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Mazovian Unit for United European Programs Introduction).

The order will be realized for R&D, experimental, scientific purposes and doesn’t serve mass production directed on profitability or R&D costs coverage.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 4 stycznia 2016 o 13:58:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 21 grudnia 2015 o 09:42:45 przez Joanna Pieniążek
  • 14 grudnia 2015 o 12:20:46 przez admin