• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ).

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa używanego silnika lotniczego Continental IO-240-B po całkowitym remoncie ( tzw overhauled engine ) czas pracy silnika po remoncie 0 godzin (zero godzin ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 10:20:30 przez admin