• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na opracowanie i dstawę oprogramowania do obsługi stanowiska badawczego Laboratorium wymiany ciepła i mechaniki płynów

0

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na opracowanie i dostawę oprogramowania do obsługi stanowiska badawczego Laboratorium wymiany ciepłą i mechaniki płynów.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:15 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 22 lipca 2015 o 16:18:34 przez admin