• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na rozbudowę instalacji procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby tunelu aerodynamicznego niskich prędkości

0

Nasz znak: 80/DE/Z/15

Data 27.08.2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: rozbudowa instalacji procesu wytwarzania sprężonego powietrza na potrzeby tunelu aerodynamicznego niskich prędkości.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:13 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 11 grudnia 2015 o 21:30:42 przez admin