• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy PZP na dostawę licencji dla pakietu oprogramowania

0

Numer sprawy: 45/ZA/AZAZ/16       Data: 21.06.2016

Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r, poz. 2164), Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze zawarcia umowy na dostawę licencji dla pakietu oprogramowania do rozwoju aplikacji na urządzenia kontrolno-pomiarowe produkcji National Instruments oraz komputery klasy PC z nimi współpracujące będące na wyposażeniu Instytutu Lotnictwa (167 urządzeń kontrolno-pomiarowych) o nazwie Enterprise Select Program “EP”.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji