• English

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia w zakresie realizacji prac programistyczno obliczeniowych na potrzeby projektu pn. Nowoczesny wirnik autorotacyjny

0

Warszawa, dn. 11 czerwca 2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa informuję, że zamierza udzielić zamówienia publicznego w zakresie realizacji prac programistyczno obliczeniowych na potrzeby projektu pn. Nowoczesny wirnik autorotacyjny.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji