• English

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących Centrum Turbin Gazowych.

0

Nasz znak: 107/DE/Z/15

Data: 26.10.2015

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 107/DE/Z/15) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących Centrum Turbin Gazowych

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 grudnia 2015 o 15:28:43 przez admin