• English

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę ramy dolnej zespołu napędowego oraz rozszerzenie wyposażenia falownika napędu 6MW

0

Nasz znak: 106/DE/Z/15

Data: 26.10.2015

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 106/DE/Z/15) na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę ramy dolnej zespołu napędowego oraz rozszerzenie wyposażenia falownika napędu 6MW.

Zamówienie realizowane będzie na potrzeby projektu: „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych”  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:11 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 grudnia 2015 o 15:22:28 przez admin