• English

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP na świadczenie usług medycznych dla członków rodzin pracowników Instytutu Lotnictwa

0

Nasz znak: 27/DE/Z/16                                             Data 23.03.2016 r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze zawarcia umowy w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 27/DE/Z/16) na świadczenie usług medycznych dla członków rodzin pracowników Instytutu Lotnictwa.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

Brak aktualizacji