• English

Ogłoszenie o zamówieniu na podstawie art. 5a ustawy PZP na prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcojęzycznych pracowników pionu Engineering Design Center w Instytucie Lotnictwa.

0

Nasz znak: 03/DU/Z/15        Data 16.01.2015 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie w oparciu o art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 03/DU/Z/15) na prowadzenie zajęć z języka polskiego dla obcojęzycznych pracowników pionu Engineering Design Center w Instytucie Lotnictwa zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:18 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:07 przez admin