Ogłoszenie otwartego naboru Partnera/Partnerów w zakresie budowy podzespołów struktur nowego statku powietrznego.

0

Numer sprawy: 34/ZK/AZLK/17                                                       Warszawa, dnia 11.07.2017 r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy zakresie budowy podzespołów struktur nowego statku powietrznego.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 17 sierpnia 2017 o 14:18:33 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 17 sierpnia 2017 o 14:18:00 przez Ludwika Domżał
  • 11 lipca 2017 o 11:24:28 przez Ludwika Domżał