• English

Określenie potencjalnych kierunków rozwoju bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz określenie roli jaką Instytut Lotnictwa powinien pełnić w sektorze w celu optymalnego wsparcia dla SOR.

0

znak sprawy: 57/ZK/AZLK/17                                   Warszawa, dnia 20.10.2017r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. określenie potencjalnych kierunków rozwoju bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz określenie roli jaką Instytut Lotnictwa powinien pełnić w sektorze w celu optymalnego wsparcia dla SOR.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 października 2017 o 14:45:56 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 14:45:56 przez Ludwika Domżał
  • 26 października 2017 o 12:05:01 przez Ludwika Domżał
  • 25 października 2017 o 08:12:02 przez Ludwika Domżał
  • 23 października 2017 o 10:07:33 przez Ludwika Domżał
  • 20 października 2017 o 12:15:17 przez Ludwika Domżał