• English

Opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych, w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, do 2 serwerowni, oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni, dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0

Nasz znak: 57/DU/Z/12                           Data:   07.12.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 57/DU/Z/12, na opracowanie projektów nowych instalacji elektrycznych i strukturalnych,  w 20 budynkach wraz z rozprowadzeniem sieci kablowej między tymi budynkami, do 2 serwerowni, oraz wykonanie projektów budowlanych tych serwerowni,  dla informatyzacji Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:21 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:14 przez admin