• English

Organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin

0

Znak sprawy: 37/ZA/AZAZ/16                                                     Data 29.04.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 37/ZA/AZAZ/16 na zorganizowanie pikniku rodzinnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.