• English

Organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników Instytutu Lotnicwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin

0

Nasz znak: 20/DE/Z/15                                           Data 25.03.2015 r.

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem zgodnie z treścią art. 55 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (nr postępowania 20/DE/Z/15) na  organizację pikniku rodzinnego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich rodzin” zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższych dokumentach:

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:16 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:05 przez admin