• English

Organizacja i prowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o.

0

Znak sprawy: 12/ZA/AZAZ/16                                                     Data 07.07.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie nr 12/ZA/AZAZ/16 na organizację i prowadzenie szkoleń z języka angielskiego dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.