• English

Organizacja szkoleń z języka polskiego dla obcojęzycznych pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o.

0

Sygnatura sprawy: 12/ZA/AZAZ/2016

Data: 27.07.2016

Działając w oparciu o Ustawę prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony, zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Pzp, pn. Organizacja szkoleń z języka polskiego dla obcojęzycznych pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (SIWZ).

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.