Otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji działań ukierunkowanych na wdrożenie do praktyki gospodarczej nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowy sprzętu do usprawniania medycznego.

0

Numer sprawy: 84/ZK/AZLK/2016                                                                Warszawa, dnia 13.10.2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji działań ukierunkowanych na wdrożenie do praktyki gospodarczej nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowy sprzętu do usprawniania medycznego.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:

This post has not been revised since publication.