Otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie komercjalizacji projektu turbiny wodnej.

0

Numer sprawy: 86/ZK/AZLK/16                                        dnia, 25.10. 2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie komercjalizacji projektu turbiny wodnej.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 stycznia 2017 o 19:25:58 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 10 stycznia 2017 o 19:25:58 przez admin