• English

Pierwsze spotkanie konsorcjum projektu HIPERGOL

0

1 lutego 2017 roku w Instytucie Lotnictwa, siedzibie koordynatora projektu, odbyło się pierwsze spotkanie konsorcjum projektu pn. „Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji”, akronim HIPERGOL.

Przedstawiciele członków konsorcjum w składzie: Instytut Lotnictwa (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa) oraz Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. spotkali się w celu szczegółowego omówienia założeń merytorycznych poszczególnych zadań projektu oraz przedstawienia zasad realizacji i rozliczeń projektu.

Głównym celem projektu jest opracowanie demonstratora silników rakietowych na ciekły, nietoksyczny dla personelu technicznego, materiał pędny o cechach zapłonu hipergolicznego. Wytworzona technologia będzie mogła znaleźć zastosowanie zarówno w silnikach marszowych rakiet nośnych, jak i ich ostatnich stopni.

HIPERGOL jest projektem współfinansowanym przez NCBiR w ramach ósmego konkursu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2019.

hipergol-v3

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 28 lutego 2017 o 15:15:39 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 28 lutego 2017 o 15:15:39 przez admin
  • 28 lutego 2017 o 14:10:53 przez admin
  • 28 lutego 2017 o 14:10:36 przez admin
  • 28 lutego 2017 o 14:09:15 przez admin
  • 14 lutego 2017 o 15:20:06 przez Joanna Pieniążek