• English

Teatry

Adekwatny
Brzozowa 27/29
tel.: +48 22 831 85 67,
+48 22 887 04 60
http://www.adekwatny.pl

Ateneum
Jaracza 2
tel.: +48 22 625 73 30
http://www.teatrateneum.pl

Centralny Basen Artystyczny
Konopnickiej 6
tel.: +48 22 339 07 60
http://www.basen.art.pl

Dramatyczny
Plac Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)
tel.: +48 22 656 68 44
http://www.teatrdramatyczny.pl

Teatr Wirelki – Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
tel.: +48 22 826 50 19,
+48 22 692 02 08,
+48 22 692 07 58
http://www.teatrwielki.pl/

Komedia
Słowackiego 19a
tel.: +48 22 833 68 80
http://www.teatrkomedia.pl

Laboratorium Dramatu
Olesińska 21
tel.: +48 663 741 903
http://www.tat.pl

Montownia
M. Konopnickiej 6
tel.: +48 22 339 05 69
http://www.teatrmontownia.pl

Narodowy
Teatralny 3
tel.: +48 22 692 06 04
http://www.narodowy.pl

Polonia
Marszałkowska 56
tel.: +48 22 622 21 32
http://www.teatrpolonia.pl

Powszechny
J. Zamoyskiego 20
tel.: +48 22 818 25 16
http://www.powszechny.art.pl

Scena Lubelska 30/32
Lubelska 30/32
tel.: +48 609 020 196, +48 608 438 585
http://www.scenalubelska.art.pl

Stara Prochoffnia
Boleść 2
tel.: +48 22 635 89 64
http://www.staraprochoffnia.scek.pl

Teatr Muzyczny Roma
Nowogrodzka 49
tel.: +48 22 628 89 98
http://www.teatrroma.pl

Teatr Żydowski
Plac Grzybowski 12/16
tel.: +48 22 620 62 81
http://www.teatr-zydowski.art.pl

TR Warszawa
Marszałkowska 8
tel.: +48 22 480 80 08/09
http://www.trwarszawa.pl

Wytwórnia
Markowska 18
tel.: +48 22 741 23 05
http://www.teatrwytwornia.pl