• English

Trakt Królewski

Trakt Królewski jest najbardziej reprezentacyjną arterią miasta. Kształtowany przez wieki, urzeka klimatem pałaców, kościołów mieszczańskich kamienic oraz siedzib rządowych. Spacer Traktem Królewskim to wędrówka przez stulecia, pozwalająca poznać historię naszego niezwykłego miasta.

Krakowskie Przedmieście
W czasach średniowiecza prowadził tędy trakt handlowy do Czerska. Na początku powstawały tutaj budowle drewniane, później wraz z rozwojem miasta wzdłuż traktu zaczęły wznosić się szlacheckie dwory i folwarki, a od XVII w. pałace i rezydencje magnackie z ogrodami oraz kościoły z klasztorami. Dziś Krakowskie Przedmieście to reprezentacyjna ulica, przy której zlokalizowane są m.in.: siedziba Prezydenta RP, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych, liczne zabytkowe kościoły, pomniki i kamienice, Polska Akademia Nauk oraz zabytkowy hotel Le Meridien Bristol. Water.

Nowy Świat
Nazwa pojawiła się w poł. XVII w. wraz z nowym osadnictwem tych terenów. W XVIII w. ulica była już zabudowana i wybrukowana. W latach Królestwa Polskiego drewniane domy zostały zastąpione przez dwupiętrowe, murowane klasycystyczne kamienice. W II poł. XIX w. Nowy Świat stał się najruchliwszą ulicą z licznymi sklepami, kawiarenkami i letnimi ogródkami. W czasie wojny ulica została prawie zupełnie zniszczona. Po wojnie częściowo odtworzono fasady dawnych domów, a gdzieniegdzie zbudowano neutralne stylowo kamienice. Liczne tablice pamiątkowe na domach informują o sławnych mieszkańcach, wśród których byli m.in.: L. Staff (ul. Nowy Świat 60), K. Szymanowski (ul. Nowy Świat 47), J. Tuwim (ul. Nowy Świat 25).