• English

Zamki i pałace

Łazienki Królewskie

Jeden z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Europie. Pierwotnie własność Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, swój obecny kształt zawdzięcza staraniom króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798), do którego należały od 1764 roku. W ciągu prawie 30 lat na obszarze około 74 ha powstała letnia rezydencja monarsza, rozplanowano park i wzniesiono pawilony i budowle. W tym czasie XVII-wieczna łaźnia, projektu Tylmana z Gameren, przekształcona przez Dominika Merliniego w latach 1792-1793 we wspaniały klasycystyczny pałac Na Wodzie. Powstał Teatr na Wyspie – dzieło Jana Chrystiana Kamsetzera z 1790-1795, na wzór teatru antycznego z Herculanum, a także pałac Belwederski projektu Jakuba Fontany i Pomarańczarnia z teatrem dworskim. Powstały również w tym okresie takie obiekty, jak: Biały Domek, Wodozbiór, Wielka Oficyna i pałac Myślewicki, prezentujące obecnie ekspozycje wnętrz pałacowych. Okalający zespół pałacowy park powstawał w latach 1774-1784. Łączy on elementy regularnego ogrodu francuskiego z krajobrazowym parkiem angielskim. Na tarasie skarpy wiślanej znajduje się pomnik Fryderyka Chopina dłuta Wacława Szymanowskiego z 1926 roku.

ul. Agrykoli 1
tel. 022 621 62 41
http://www.lazienki-krolewskie.pl

Zamek Królewski

Zamek Królewski – niegdyś rezydencja królów i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zniszczony w czasie II wojny światowej. Odbudowany w latach 70-tych i 80-tych ze składek społecznych i polonijnych, w kształcie sprzed 1939 roku, w stylu wczesnego baroku. Parter to m.in. Pokoje Dworskie i Sale Sejmowe z XVI i XVII wieku. Pierwsze piętro mieści najważniejsze zespoły wnętrz: Apartament Królewski, Wielki oraz siedzibę dawnego Parlamentu. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił tu Konstytucję. Obecnie Zamek pełni reprezentacyjne funkcje państwowe i kulturalne.
Warto zwiedzić wystawy stałe m.in. Galerię Sztuki Zdobniczej, Lanckorońskich, Pokój Orderowy i Gabinet Numizmatyczny oraz wystawy czasowe.

pl. Zamkowy 4
tel. 022 355 51 70
http://www.zamek-krolewski.pl/

Belweder

Wzniesiony około 1660 roku i przebudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w stylu barokowym. Od 1767 roku pałac stanowił własność króla Stanisława Augusta, który w północnej oficynie założył manufakturę fajansów. W 1818 roku rezydencja księcia Konstantego. Przebudowany w stylu neoklasycystycznym według projektu Jakuba Kubickiego. W latach 1922-1926 rezydencja prezydentów: Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego, w latach 1926-1935 Józefa Piłsudskiego, w latach 1990-1995 Lecha Wałęsy.

ul. Belwederska 52
tel. 022 849 48 39

Muzeum Pałac w Wilanowie

Historia Pałacu Wilanowskiego rozpoczęła się 23 kwietnia 1677 roku, kiedy to wioska zwana jeszcze Milanów stała się własnością Jana III Sobieskiego. Wkrótce nazwę zmieniono na Villa Nova, w nawiązaniu do tradycji antycznych, a potem spolszczono ją na Wilanów. Początkowo zbudowana w tym miejscu rezydencja była niewielka, gdyż Augustyn Locci, nadworny architekt króla, otrzymał za zadanie wzniesienie jedynie parterowego dworu o układzie typowym dla zabudowy Rzeczpospolitej. Jednakże sukcesy militarne i wzrost znaczenia monarchy w następnych latach wpłynęły na znaczne poszerzenie pierwotnego projektu. Wielka rozbudowa prowadzona była w latach 1677-1696. Po jej zakończeniu budowla połączyła w sobie elementy dworu szlacheckiego, włoskiej willi ogrodowej i francuskiego pałacu w stylu Ludwika XIV.
Po śmierci króla Pałac stał się własnością jego synów, natomiast w 1720 roku mocno podupadłą rezydencję nabyła jedna z najbogatszych kobiet w ówczesnej Polsce – Elżbieta Sieniawska. Przez 9 kolejnych lat kontynuowała prace budowlane rozpoczęte przez Sobieskiego. Wtedy właśnie powstały boczne skrzydła, której to inwestycji król nie zdążył już zrealizować. Po śmierci Sieniawskiej właścicielką Wilanowa została jej córka Maria Zofia Denhoffowa, po mężu Czartoryska. W 1730 roku Pałac na trzy lata znalazł się w rękach króla Augusta II Mocnego, który dokonał w rezydencji wielu zmian, szczególnie jeżeli chodzi o wystrój wnętrz. W połowie XVIII wieku dobra wilanowskie odziedziczyła córka Czartoryskich, marszałkowa Izabela Lubomirska, za rządów której Wilanów znów zaczął błyszczeć dawnym blaskiem. W 69 lat później księżna marszałkowa przekazała Wilanów swojej córce i jej małżonkowi Stanisławowi Kostce Potockiemu. Dzięki jego staraniom w 1805 roku w Wilanowie otwarte zostało jedno z pierwszych muzeów w Polsce. Rodzina Potockich z Wilanowem związana była aż do 1892 roku, kiedy to ostatnia z rodu Aleksandra zapisała włości swemu kuzynowi Ksaweremu Branickiemu. Ród Branickich zamieszkiwał w Wilanowie do września 1944 roku, a w końcu stycznia 1945 roku opiekę nad Pałacem przejęło Muzeum Narodowe w Warszawie, które utworzyło w nim swój Oddział w Wilanowie. Pałac w Wilanowie należy on do tych nielicznych zabytków w Warszawie, które w niezmienionej postaci przetrwały okres II wojny światowej.
ul. St. Kostki Potockiego 10/16
tel. 022 842 81 01
http://www.wilanow-palac.art.pl

Pałac Prezydencki

Zbudowany w latach 1643-1645 dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego. Od końca XVII wieku do 1817 roku był własnością Radziwiłłów. Kilkakrotnie rozbudowywany. Obecną klasycystyczną formę zawdzięcza przebudowie w latach 1818-1819, dokonanej po zakupieniu pałacu przez władze Królestwa Kongresowego. Autorem przebudowy był Chrystian Piotr Aigner. W 1955 roku podpisano tu Układ Warszawski, w 1970 roku układ o normalizacji stosunków z Niemcami, a w 1989 roku prowadzono obrady okrągłego stołu. Od 1994 roku mieści się tutaj rezydencja Prezydenta RP.

ul. Krakowskie Przedmieście 46/50
tel. 022 695 13 23 (w sprawie zwiedzania)

Zamek Ujazdowski

Zamek murowany wzniesiony w 1624 roku przez króla Zygmunta III Wazę. Od 1683 roku był własnością marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, a od 1764 roku w posiadaniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który go przekształcił. W 1784 roku król podarował zamek Warszawie. Mieściły się w nim koszary, potem lazaret wojskowy, a następnie szpital wojskowy i szkoła sanitarna. W 1954 roku spalony zamek rozebrano, a od 1975 roku zaczęto odbudowywanie. Od 1981 roku mieści się w nim Centrum Sztuki Współczesnej.

ul. Jazdów 2
tel. 022 628 12 71
http://www.csw.art.pl

Pałac Jabłonowskich

To dawny Ratusz Warszawy – wzniesiony w latach 1773-1785 według projektu Jakuba Fontany. W XIX wieku, po wielu zniszczeniach, odbudowany i przebudowany w latach 1864-1869. We wrześniu 1939 roku prezydent Warszawy Stefan Starzyński kierował z Ratusza cywilną obroną Warszawy. W czasie Powstania Warszawskiego budynek został częściowo spalony, a w 1952 roku rozebrany. Budowę obecnego budynku w latach 1995-1997 poprzedziły prace archeologiczne, w trakcie których odkopano zachowane podziemie dawnego Ratusza.

Pałac Staszica

Wzniesiony w latach 1820-1823 przez Antonio Corazziego w stylu późnego klasycyzmu. Zniszczony i spalony podczas Powstania Warszawskiego, został odbudowany w 1949 roku. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Polskiej Akademii Nauk.

ul. Nowy Świat 72