• English

Podpisanie kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną

0

28 listopada w siedzibie Ministerstwa Gospodarki zostały podpisane kontrakty na realizację projektów  w sektorze kosmicznym w ramach programu wsparcia polskiego przemysłu. Instytut Lotnictwa znalazł się wśród firm, których projekty zakwalifikowano do wdrożenia. Polskie przedsiębiorstwa i instytuty złożyły łącznie 70 projektów – spośród nich wytypowano 28. Łączna wartość kontraktów wynosi ponad 5 mln euro.

W Ministerstwie Gospodarki podpisano kontrakt na realizację projektu: “Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft (GRACE)”. Celem projektu jest rozwój, we wczesnej fazie, silnika rakietowego na ciekły ekologiczny materiał pędny przeznaczony do napędu satelitów. Jego realizacja jest zgodna z aktualnymi trendami rozwojowymi napędów rakietowych w Europie, czyli zastępowaniu toksycznych związków, takich jak hydrazyna i jej pochodne, ekologicznymi materiałami pędnymi, np. nadtlenkiem wodoru. Przy realizacji ww. projektu zostanie wykorzystany wynalazek Instytutu Lotnictwa o nazwie “Sposób otrzymywania nadtlenku wodoru, zwłaszcza klasy HTP do zastosowań napędowych i układ do destylacji próżniowej”, nagrodzony złotym medalem z wyróżnieniem w konkursie EUREKA na targach Brussels Innova 2014.

Realizacja projektu GRACE wpisuje się w strategię rozwoju Instytutu Lotnictwa w zakresie technologii kosmicznych.

Jest to trzeci, realizowany przez Instytut Lotnictwa, projekt finansowany przez ESA i jednocześnie drugi o zbliżonej tematyce.

Aktualnie w końcowej fazie realizacji jest project: “Research of the composite catalyst bed for decomposition of highly concentrated hydrogen peroxide to be applied in monopropellant thruster”, finansowany przez ESA w ramach programu PECS. Wyniki badań, będących przedmiotem tego projektu posłużą do realizacji kluczowych zadań w projekcie GRACE.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 30 listopada 2015 o 18:05:24 [aktualna wersja] przez admin
  • 30 listopada 2015 o 18:00:28 przez Katarzyna Wrona
  • 17 sierpnia 2015 o 19:56:01 przez admin