• English

Podpisanie porozumienia z Instytutem Lotnictwa o współpracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

0

W dniu 11 maja 2018 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotr Samson oraz Dyrektor Instytutu Lotnictwa, dr inż. Paweł Stężycki, podpisali w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego porozumienie o współpracy w  zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym.

Porozumienie jest kontynuacją wcześniejszych działań w obszarze prowadzonych analiz zdarzeń lotniczych wykonywanych na potrzeby identyfikacji zagrożeń w lotnictwie cywilnym, określania ich trendów i współpracy przy opracowywaniu działań profilaktycznych.

Założenia porozumienia określają wspólne działania Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Instytutu Lotnictwa mające na celu osiąganie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce oraz wskazywanie podmiotom  lotniczym  obszarów istniejących oraz potencjalnych zagrożeń w celu ich eliminacji lub obniżenia do akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 11 maja 2018 o 16:25:44 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 11 maja 2018 o 16:25:29 przez Joanna Pieniążek