• English

Podsumowanie targów MSPO 2015 w Kielcach

0

Sukcesem zakończyły się międzynarodowe targi przemysłu obronnego w Kielcach dla Instytutu Lotnictwa. W ramach obecności na targach pozyskano partnerów do współpracy naukowo-badawczej oraz zainteresowano ofertą zagranicznych przedstawicieli wojskowych. W tym roku Instytut Lotnictwa prezentował na swoim stoisku m.in. bezzałogowiec ILX-32 „MOSUPS” oraz rakietę eksperymentalną ILR-33 „Bursztyn”.

W ramach targów podpisano umowy z trzema przedsiębiorstwami działającymi w przemyśle obronnym: MESKO S.A, ZPS Gamrat oraz Jakusz Sp. z o.o.

Współpraca pomiędzy Instytutem Lotnictwa, a firmami MESKO S.A. oraz ZPS Gamrat będzie obejmować:

  • uczestnictwo w europejskich programach/projektach badawczych oraz innych inicjatywach,
  • inicjowanie i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych technologii rakietowych,
  • inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć wdrożeniowych, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań,
  • wymianę wiedzy gospodarczej, naukowej, technicznej i technologicznej,
  • szeroko rozumianą działalność edukacyjną, standaryzacyjną i konferencyjną,
  • występowanie o pozyskanie środków z instytucji finansujących prace badawczo-rozwojowe, zarówno krajowych, jak europejskich,
  • publikację materiałów i prac naukowych poświęconych efektom współpracy oraz szeroko rozumiana ich popularyzacja.

Instytut Lotnictwa zaprosił do współpracy także firmę Jakusz Sp. z o.o. przy projekcie „Green bi-propellant apogee rocket engine for future spacecraft (GRACE)”. Projekt ma na celu rozwój, we wczesnej fazie, silnika rakietowego na ciekły ekologiczny materiał pędny przeznaczony do napędu satelitów.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 listopada 2015 o 13:08:57 [aktualna wersja] przez Joanna Pieniążek
  • 19 listopada 2015 o 13:05:14 przez admin