• English

Oferty pracy

Pracodawca ma prawo zakończyć proces rekrutacyjny we wcześniejszym terminie – powyższa informacja dotyczy wszystkich opublikowanych ofert.

Ogólne

Zadania:

 • czynne uczestnictwo w pracach rozwojowych nad technologiami opracowywanymi w Instytucie Lotnictwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw własności intelektualnej, w tym m.in.: badanie czystości oraz zdolności patentowej technologii rozwijanych w Instytucie Lotnictwa,
 • przygotowywanie założeń do opisów zgłoszeń patentowych wynalazków, we współpracy z twórcami oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi urzędami,
 • doradzanie w zakresie pomocy technicznej i prawnej dotyczące ochrony patentowej,
 • reprezentowanie spraw pracodawcy przed Urzędem Patentowym.

Oczekiwania:

 • uprawnienia Rzecznika Patentowego,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z ochroną patentową z zakresu nauk ścisłych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • mile widziana dobra znajomość innych języków obcych,
 • doskonała umiejętność myślenia analitycznego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu lub pełnego etatu,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gs8bt.

Oferta pracy w pliku pdf >>

Nr ref. IL/PTK/SK/07.2018

Opis stanowiska:

 • Szukamy operatora plotera frezującego CNC oraz maszyn konwencjonalnych. Posiadamy ploter firmy Kimla o polu roboczym 2000 x 8000 mm, frezarkę konwencjonalną KNUTH FPK 5, tokarkę konwencjonalną TOS SV 18 RA. W zakres obowiązków wchodzi frezowanie modeli i narzędzi pomocniczych. Materiały obrabiane w naszym dziale to pianki i płyty formierskie, metale, kompozyty węglowe, aramidowe, bazaltowe, itp. Praca jest w dynamicznym 12-osobowym zespole zajmującym się lotniczą produkcją prototypową.

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia w zakresie obróbki skrawaniem,
 • dobra umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych,
 • wykształcenie średnie, techniczne,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność i wysoka motywacja do pracy,
 • mile widziane: znajomość dowolnego oprogramowania CAM.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • pakiet benefitów m. in.:
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl  z dopiskiem nr ref. IL/PTK/SK/07.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Nr ref. IL/PL/SW/07.2018

Zadania:

 • opracowanie polityki zakupowej oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,
 • zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami wewnętrznymi w zakresie zakupów,
 • nadzór nad procesem przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • udział w pracach Komisji Przetargowych,
 • weryfikacja umów pod względem wynegocjowanych warunków zakupu dobra lub usługi,
 • zarządzanie zespołem, efektywne motywowanie, angażowanie i wyznaczanie celów pracownikom,
 • nadzór nad prowadzeniem gospodarki materiałowo-magazynowej,
 • nadzór nad rocznymi planami zakupów wszystkich jednostek organizacyjnych,
 • ocena efektywności działań zakupowych pod kątem terminowości oraz efektywności finansowej.

Oczekujemy:

 • minimum 4 – letniego doświadczenia w pracy w dziale zakupów, w tym doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
 • doskonałych umiejętności negocjacyjnych i analitycznych,
 • proaktywnej postawy w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań oraz nastawienia na osiągnięcie celu,
 • samodzielności w rozwiązywaniu problemów, inicjatywy, zaangażowania,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • wykształcenia wyższego
 • umiejętności pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
  • prywatną opiekę medyczną,
  • prywatne ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/PL/SW/07.2018w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Nr. Ref. IL/PP/SW/07.2018

Zadania :

 • nadzór nad projektami (B+R, inwestycyjne),
 • przygotowanie inwestycji, harmonogramów realizacji, budżetów, kontraktów danych projektów,
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją projektową (WBS, harmonogram projektu, rejestr ryzyka, metryki projektu, etc.)
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • identyfikacja i zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 • definiowanie potrzeb klientów oraz doradztwo w zakresie proponowania rozwiązań uzupełniających w czasie trwania projektów,
 • przygotowanie i prezentacja sprawozdań i raportów z realizacji projektów.

Oczekujemy:

 • 5 letniego doświadczenia w zakresie zarządzania projektami,
 • 2 letniego doświadczenia w zakresie Lean Manufacturing i procesów ciągłego doskonalenia,
 • efektywnej umiejętności pracy z klientami wewnętrznymi na wszystkich poziomach organizacyjnych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności organizacyjnych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
  • prywatną opiekę medyczną,
  • prywatne ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/PP/SW/07.2018w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Nr ref. IL/PI/IU/08.2018

Opis stanowiska:

 • konserwacja instalacji elektrycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych,
 • montaż i podłączanie rozdzielnic i szaf sterowniczych,
 • montaż i podłączanie urządzeń i aparatury pomiarowej,
 • realizowanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznych oraz urządzeń,
 • kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie napraw instalacji elektrycznych oraz usuwanie awarii,
 • utrzymanie sprawności technicznej maszyn i urządzeń pod względem elektrycznym.

Wymagania:

 • uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji do 15kV,
 • doświadczenie w zawodzie w branży elektrycznej 3 lata,
 • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • wykształcenie kierunkowe elektryczne,
 • dobra umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office,
 • dyspozycyjność do pracy w systemie dyżurów telefonicznych.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole, przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl  z dopiskiem nr ref. IL/PI/IU/08.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Centrum Nowych Technologii

Zadania:

 • projektowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej samolotów, śmigłowców, bezzałogowców,
 • wykonywanie obliczeń projektowych i konstrukcyjnych w zakresie opracowywanych konstrukcji,
 • nadzór konstrukcyjny nad próbami (statycznymi, funkcjonalnymi i trwałościowymi),
 • opracowywanie ramowych programów prób,
 • nadzór konstrukcyjny wykonawstwa i wprowadzanie zmian.

Oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości oprogramowania CAD (CATIAv5 lub NX),
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Lotnictwo, Mechanika i Budowa Maszyn,
 • bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego,
 • rzetelności, terminowości i dokładności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentów technicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
  • prywatną opiekę medyczną,
  • prywatne ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gscdh

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Centrum Transportu i Konwersji Energii

Zadania:

 • wsparcie konstruktora prowadzącego przy pracach rozwojowo-projektowych nad elementami silnika turbinowego,
 • proponowanie rozwiązań konstrukcyjnych spełniających wymagania techniczne dla projektowanego produktu,
 • wykonywanie analiz MES oraz weryfikacja rozwiązań,
 • kontakt z dostawcą w celu zapewnienia wsparcia technicznego oraz terminowej dostawy części.

Oczekiwania:

 • dobra znajomość oprogramowania MES (ANSYS),
 • komunikacyjna znajomość języka angielskiego (B2),
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się.

Mile widziane:

 • doświadczenie w grupie projektowej,
 • dobra znajomość zagadnień mechanicznych z zakresu projektowania: elementów strukturalnych silników turbinowych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gsvcp

Oferta pracy w pliku pdf »

Opis pracy:

Edycja i integrowanie istniejących danych, katalogowanie ich według obszarów tematycznych i aktualizacja zbiorów bazy danych z katalogiem produktów w obrębie działalności firm przemysłu wydobywczego współpracujących z Instytutem Lotnictwa.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomiczne, finansowe lub matematyczne),
  • 1-roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
  • doskonała znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel,
  • zdolność analitycznego myślenia, syntezy danych, wyciągania logicznych wniosków,
  • dokładność, skrupulatność i zaangażowanie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gsvdv

Oferta pracy w pliku pdf »

nr ref. IL/ZTE/T/6.2018

Zadania:

 • prace ślusarskie i montażowe – montaż i/lub demontaż wyposażenia lotniczego,
 • przygotowanie i obsługa prób wytrzymałościowych i funkcjonalnych w zakresie szeroko pojętej techniki lotniczej,
 • prace remontowe naprawcze stanowisk badawczych,
 • budowa prototypów i demonstratorów technologii w zakresie techniki lotniczej i energetyki.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne o specjalności mechanicznej lub pokrewnej (preferowane technikum lotnicze),
 • doświadczenie w pracach mechanicznych w branży lotniczej (obsługa, produkcja, eksploatacja),
 • znajomość technik wytwarzania struktur lotniczych,
 • dobra znajomość budowy i podziału statków powietrznych.

Oferujemy:

  • umowę o pracę,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
  • przyjazną atmosferę pracy,
  • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
  • prywatną opiekę medyczną,
  • prywatne ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/ZTE/T/6.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lipca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

nr ref. IL/ZTE/K/05.2018

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

   • Wykonywanie prac projektowych, projektowo-analitycznych,
   • Tworzenie i czytanie dokumentacji projektowej (dokumentacja 3D, dokumentacja 2D),
   • Udział w budowie i uruchomieniu prototypów urządzeń, stanowisk badawczych, podwozi lotniczych,
   • Sporządzenie raportów z wykonywanej pracy.

Oczekiwania:

   • Wykształcenie wyższe techniczne,
   • Wiedza w zakresie opracowywania założeń konstrukcyjnych, nowych urządzeń, stanowisk badawczych,
   • Wiedza w zakresie konstrukcji podzespołów lotniczych w tym podwozi lotniczych,
   • Znajomość zagadnień z zakresu techniki lotniczej,
   • Umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich,
   • Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym,
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub lepszym.

Mile widziane (opcjonalnie):

   • Umiejętność programowania SOLID EDGE
   • Znajomość przepisów lotniczych EASA CS-23,29,

Oferujemy:

   • Umowę o pracę,
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
   • Przyjazną atmosferę pracy,
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie na życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/ZTE/K/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2018

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

nr ref. IL/ZTE/A/05.2018

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

   • Wykonywanie prac obliczeniowo-analitycznych,
   • Wsparcie zespołu konstruktorów w projektowaniu konstrukcji,
   • Udział w w badaniach laboratoryjnych,
   • Sporządzenie raportów z badań i analiz.

Oczekiwania:

   • Znajomość Metody Elementów Skończonych
   • Znajomość oprogramowania do analiz MES (Hyperworks, Ansys, Femap, Ls-Dyna itp.)
   • Dobra znajomość MS Excel
   • Wiedza z obszaru statyki, dynamiki oraz wytrzymałości konstrukcji
   • Umiejętność rozwiązywania złożonych zagadnień inżynierskich
   • Umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym,
   • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym lub lepszym.

Mile widziane (opcjonalnie):

   • Umiejętność programowania (C, C++, Python,
   • Znajomość oprogramowania LS-Dyna, Hyperworks,
   • Znajomość przepisów lotniczych EASA CS-23,29.

Oferujemy:

   • Umowę o pracę,
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
   • Przyjazną atmosferę pracy,
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie n a życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/ZTE/A/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2018

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Centrum Technologii Kosmicznych

Zakład Technologii Kosmicznych

ref. IL/CTKK/INR/05.2018

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie projektowania i testowania:
  • silników rakietowych na stałe, hybrydowe i ciekłe materiały pędne,
  • urządzeń mechanicznych, mechatronicznych oraz pirotechnicznych.
 • Rozwój projektów od pomysłu do realizacji, w tym:
  • wykonywanie obliczeń wspierających procesy projektowania,
  • modelowanie i symulacja procesów fizycznych,
  • praca z systemami CAD/CAE,
  • dobór materiałów oraz technologii wytwarzania,
  • tworzenie dokumentacji technicznej,
  • realizacja testów na poziomie komponentów i systemów.
 • Pozyskiwanie projektów zewnętrznych z zakresu technologii rakietowych.
 • Tworzenie nowych zdolności badawczych w laboratoriach Zakładu

Oczekiwania:

 • minimum rok doświadczenia w pracy technicznej w dziedzinie lotnictwa/astronautyki/mechaniki i budowy maszyn/transportu/energetyki,
 • bardzo dobra znajomość tematyki napędów lotniczych/rakietowych oraz rakiet cywilnych/wojskowych i ich podsystemów,
 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk technicznych,
 • umiejętność pracy z oprogramowaniem CAD/CAE (NX/Unigraphix lub podobne, ANSYS CFD/FEM/MBD lub podobne),
 • dobra znajomość oprogramowania MatLab/Simulink, MathCAD,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, pomysłowość,
 • umiejętność pracy pod presją terminów.

Mile widziane (opcjonalnie):

 • doświadczenie w realizacji projektów z dziedziny technologii kosmicznych lub pokrewnych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej/eksperymentalne,
 • doświadczenie w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej/NCBiR/Programach Komisji Europejskiej,
 • znajomość oprogramowania typu LabVIEW.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/CTKK/INR/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

Zakład Technologii Kosmicznych

nr ref. IL/CTKK/CHS/05.2018

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • realizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie ekologicznych materiałów pędnych,
 • preparatyka laboratoryjna substancji i katalizatorów stosowanych przy wytwarzaniu materiałów pędnych,
 • wykonywanie bieżących analiz fizykochemicznych opracowywanych formuł,
 • rozwój i modernizacja stanowisk badawczych,
 • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji i rejestracji w odniesieniu do prac oraz materiałów,
 • nadzór nad magazynem, prowadzenie ewidencji,
 • wsparcie zespołu inżynierskiego w rozwoju silników rakietowych i mechanizmów pirotechnicznych.

Oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość tematyki chemicznych napędów rakietowych,
 • wykształcenie kierunkowe w zakresie nauk chemicznych, a zwłaszcza materiałów pędnych (zarówno stałych, hybrydowych, jak i ciekłych) i wysokoenergetycznych,
 • znajomość systemu zapewnienia jakości badań (dobra praktyka laboratoryjna),
 • systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych prac.

 

Mile widziane (opcjonalnie):

 • doświadczenie w badawczym laboratorium chemicznym o profilu związki wysokoenergetyczne lub materiały pędne,
 • doświadczenie w dziedzinie wytwarzania katalizatorów heterogenicznych,
 • znajomość zagadnień analizy chemicznej i obsługi aparatury,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
 • doświadczenie w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej/NCBiR/Programach Komisji Europejskiej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl z dopiskiem nr ref. IL/CTKK/CHS/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf »

 

Zakład Konwersji Energii

nr ref. IL/ZTE/PO/05.2018

Zakres obowiązków:

   • Tworzenie, rozwój, integracja i weryfikacja oprogramowania/algorytmów autonomicznego sterowania dronami
   • Optymalizacja algorytmów analizujących obrazy z kamery (video tracking)

 Oczekiwania:

   • Studia wyższe o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne
   • Bardzo dobra znajomość programowania w języku C/C++
   • Znajomość zagadnień związanych z rozpoznawaniem obrazu
   • Znajomość OpenCV, CUDA
   • Znajomość Linuxa od strony programisty
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodna komunikację
   • Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu
   • Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów
   • Otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się

Mile widziane:

   • Doświadczenie ze stereowizją
   • Znajomość frameworków/bibliotek oprogramowania takich jak OpenGL, Ogre3D, QT, Caffe
   • Znajomość GITa
   • Znajomość QT Creator i Eclipse
   • Doświadczenie z uczeniem maszynowym

Oferujemy:

   • Umowę o pracę.
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole.
   • Przyjazną atmosferę pracy.
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie na życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl  z dopiskiem nr ref. IL/ZTE/PO/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf >>

 

nr ref. IL/ZTE/PL/05.2018

Zakres obowiązków:

   • Tworzenie, rozwój, integracja i weryfikacja oprogramowania
   • Zarządzanie systemem Linux na urządzeniu wbudowanym
   • Pisanie skryptów automatyzujących pracę
   • Zarządzanie kernelem i jego rozwój na urządzeniu wbudowanym

 Oczekiwania:

   • Studia wyższe o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne
   • Bardzo dobra znajomość programowania w języku C/C++
   • Bardzo dobra znajomość systemu Linux
   • Umiejętność pisania sterowników w kernelu Linuxa
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodna komunikację
   • Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu
   • Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów
   • Otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się

Mile widziane:

   • Znajomość QT
   • Znajomość GITa
   • Znajomość IDE Eclipse.

Oferujemy:

   • Umowę o pracę.
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole.
   • Przyjazną atmosferę pracy.
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie na życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: rekrutacja@ilot.edu.pl  z dopiskiem nr ref. IL/ZTE/PL/05.2018 w tytule wiadomości.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Oferta pracy w pliku pdf >>


Inne oferty pracy w Instytucie Lotnictwa:

Serdecznie zapraszamy do przesyłania aplikacji związanych z pracą w Engineering Design Center – Pion Instytutu Lotnictwa.

Pełna lista aktualnych stanowisk znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Careers: www.edc.pl.