• English

Oferty pracy

Pracodawca ma prawo zakończyć proces rekrutacyjny we wcześniejszym terminie – powyższa informacja dotyczy wszystkich opublikowanych ofert.

Centrum Technologii Kompozytowych

Zakres obowiązków:

 • Realizacja projektów badawczo-rozwojowych w zakresie lotniczych technologii kompozytowych, w tym:
  • Planowanie i realizacja zadań projektowych z godnie z założonym harmonogramem i budżetem.
  • Planowanie i nadzór nad zakupami w ramach założonego budżetu.
  • Przejrzyste raportowanie postępów prac z uwzględnieniem analizy ryzyka.
  • Opracowywanie raportów oraz prezentacja wyników z przeprowadzonych badań.
 • Przygotowywanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem programów badań oraz rysunków wykonawczych konstrukcji / podzespołów.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe, kierunek mechanika/inżynieria materiałowa.
 • Wiedza praktyczna w dziedzinie nauk technicznych.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i w dynamicznym środowisku.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie zaawansowanym.

Mile widziane:

 • Podstawowa wiedza z zakresu technik wytwarzania i typowych materiałów stosowanych w lotnictwie.
 • Znajomość metod numerycznych pod kątem analiz wytrzymałościowych w tym MES.
 • Znajomość środowiska Lab-View.
 • Wiedza w zakresie wysokotemperaturowych materiałów termoplastycznych.
 • Wiedza w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczny czas rozpoczynania pracy,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Zapraszamy do wysłania swojej aplikacji na adres: https://tiny.pl/g3htp.

Centrum Nowych Technologii

Zadania:

 • projektowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych,
 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej samolotów, śmigłowców, bezzałogowców,
 • wykonywanie obliczeń projektowych i konstrukcyjnych w zakresie opracowywanych konstrukcji,
 • nadzór konstrukcyjny nad próbami (statycznymi, funkcjonalnymi i trwałościowymi),
 • opracowywanie ramowych programów prób,
 • nadzór konstrukcyjny wykonawstwa i wprowadzanie zmian.

Oczekujemy:

 • bardzo dobrej znajomości oprogramowania CAD (CATIAv5 lub NX),
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: Lotnictwo, Mechanika i Budowa Maszyn,
 • bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego,
 • rzetelności, terminowości i dokładności,
 • dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej czytanie dokumentów technicznych.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
  • prywatną opiekę medyczną,
  • prywatne ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: https://tiny.pl/gbnsk.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Centrum Transportu i Konwersji Energii

Opis pracy:

Edycja i integrowanie istniejących danych, katalogowanie ich według obszarów tematycznych i aktualizacja zbiorów bazy danych z katalogiem produktów w obrębie działalności firm przemysłu wydobywczego współpracujących z Instytutem Lotnictwa.

Oczekiwania:

 • ukończone studia inżynierskie (mechanika, automatyka, robotyka),
 • 1-roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • doskonała znajomość pakietu MS Office, zwłaszcza programu Excel,
 • zdolność analitycznego myślenia, syntezy danych, wyciągania logicznych wniosków,
 • dokładność, skrupulatność i zaangażowanie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • grupowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: http://tiny.pl/gscdh.

 

Centrum Technologii Kosmicznych

Zakład Technologii Kosmicznych

nr ref. IL/CTKK/CHS/05.2018

Opis stanowiska/zakres obowiązków:

 • realizacja prac badawczo-rozwojowych w zakresie ekologicznych materiałów pędnych,
 • preparatyka laboratoryjna substancji i katalizatorów stosowanych przy wytwarzaniu materiałów pędnych,
 • wykonywanie bieżących analiz fizykochemicznych opracowywanych formuł,
 • rozwój i modernizacja stanowisk badawczych,
 • sporządzanie odpowiedniej dokumentacji i rejestracji w odniesieniu do prac oraz materiałów,
 • nadzór nad magazynem, prowadzenie ewidencji,
 • wsparcie zespołu inżynierskiego w rozwoju silników rakietowych i mechanizmów pirotechnicznych.

Oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość tematyki chemicznych napędów rakietowych,
 • wykształcenie kierunkowe w zakresie nauk chemicznych, a zwłaszcza materiałów pędnych (zarówno stałych, hybrydowych, jak i ciekłych) i wysokoenergetycznych,
 • znajomość systemu zapewnienia jakości badań (dobra praktyka laboratoryjna),
 • systematyczność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych prac.

Mile widziane (opcjonalnie):

 • doświadczenie w badawczym laboratorium chemicznym o profilu związki wysokoenergetyczne lub materiały pędne,
 • doświadczenie w dziedzinie wytwarzania katalizatorów heterogenicznych,
 • znajomość zagadnień analizy chemicznej i obsługi aparatury,
 • umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole
 • doświadczenie w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej/NCBiR/Programach Komisji Europejskiej,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość bezpłatnego skorzystania z nauki j. angielskiego,
 • ponad 450 szafek, 100 zadaszonych miejsc na rowery, suszarnia, przebieralnie, prysznice oraz miejsce do serwisowania rowerów,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • prywatne ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: https://tiny.pl/gb77r

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

 

Zakład Konwersji Energii

nr ref. IL/ZTE/PO/05.2018

Zakres obowiązków:

   • Tworzenie, rozwój, integracja i weryfikacja oprogramowania/algorytmów autonomicznego sterowania dronami
   • Optymalizacja algorytmów analizujących obrazy z kamery (video tracking)

 Oczekiwania:

   • Studia wyższe o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne
   • Bardzo dobra znajomość programowania w języku C/C++
   • Znajomość zagadnień związanych z rozpoznawaniem obrazu
   • Znajomość OpenCV, CUDA
   • Znajomość Linuxa od strony programisty
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodna komunikację
   • Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu
   • Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów
   • Otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się

Mile widziane:

   • Doświadczenie ze stereowizją
   • Znajomość frameworków/bibliotek oprogramowania takich jak OpenGL, Ogre3D, QT, Caffe
   • Znajomość GITa
   • Znajomość QT Creator i Eclipse
   • Doświadczenie z uczeniem maszynowym

Oferujemy:

   • Umowę o pracę.
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole.
   • Przyjazną atmosferę pracy.
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie na życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: https://tiny.pl/gb779

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

 

nr ref. IL/ZTE/PL/05.2018

Zakres obowiązków:

   • Tworzenie, rozwój, integracja i weryfikacja oprogramowania
   • Zarządzanie systemem Linux na urządzeniu wbudowanym
   • Pisanie skryptów automatyzujących pracę
   • Zarządzanie kernelem i jego rozwój na urządzeniu wbudowanym

 Oczekiwania:

   • Studia wyższe o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne
   • Bardzo dobra znajomość programowania w języku C/C++
   • Bardzo dobra znajomość systemu Linux
   • Umiejętność pisania sterowników w kernelu Linuxa
   • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodna komunikację
   • Umiejętność pracy w zespole i pod presja czasu
   • Pozytywne nastawienie do rozwiązywania problemów
   • Otwartość oraz umiejętność szybkiego uczenia się

Mile widziane:

   • Znajomość QT
   • Znajomość GITa
   • Znajomość IDE Eclipse.

Oferujemy:

   • Umowę o pracę.
   • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
   • Różnorodną oraz pełną wyzwań pracę w zgranym i doświadczonym zespole.
   • Przyjazną atmosferę pracy.
   • Atrakcyjny pakiet benefitów m. in.:
    • Prywatną opiekę medyczną,
    • Prywatne ubezpieczenie na życie,
    • Dofinansowanie do Karty Multisport.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV (wraz z poniższą klauzulą) na adres: https://tiny.pl/gb779

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych, w tym na ich przekazywanie podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b)  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 5.4.2016 r.).

Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Instytutem Lotnictwa w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, jak również po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Robert Owerczuk, adres e-mail: Robert.Owerczuk@ilot.edu.pl

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.


Inne oferty pracy w Instytucie Lotnictwa:

Serdecznie zapraszamy do przesyłania aplikacji związanych z pracą w Engineering Design Center – Pion Instytutu Lotnictwa.

Pełna lista aktualnych stanowisk znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Careers: www.edc.pl.