• English

Staże i praktyki

Pracodawca ma prawo zakończyć proces rekrutacyjny we wcześniejszym terminie – powyższa informacja dotyczy wszystkich opublikowanych ofert.

Instytut Lotnictwa utrzymuje stały kontakt z wyższymi uczelniami technicznymi w kraju i zagranicą. Stwarzamy możliwości odbycia u nas praktyk czy staży studentom, ściśle w dziedzinach będących przedmiotem naszej działalności.

W celu określenia takich możliwości i ustalenia tematyki praktyk prosimy kontaktować się z Głównym Specjalistą Instytutu Lotnictwa.

Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji w Instytucie Lotnictwa teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883).”

Oferty nie zawierające oświadczenia nie będą rozpatrywane. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane praktykami lub stażami w EDC zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami: https://www.edc.pl/careers/students-and-graduates/job-opportunities/

Kontakt:
dr hab inż. Krzysztof Szafran
tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 407
mail: krzysztof.szafran[at]ilot.edu.pl