Kontakt


Prace Instytutu Lotnictwa
Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
tel. 0 22 846 00 11 wew. 866
e-mail: hanna.staciwa@ilot.edu.pl