Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
zdobyslaw.goraj@ilot.edu.pl


Zastępca Redaktora Naczelnego:
Dr hab. inż. Cezary Galiński
cezary.galinski@ilot.edu.pl


Sekretarz Redakcji:
mgr Jakub Aleksander Nowak
jakub.nowak@ilot.edu.pl
(22) 846 00 11 wew. 391


Redaktor Statystyczny:
mgr inż. Leszek Rams
leszek.rams@ilot.edu.pl
(22) 846 00 11 wew. 203Redaktorzy Tematyczni:

prof. dr hab. inż. Maciej Bossak
– drgania i aeroelastyczność
maciej.bossak@ilot.edu.pl

dr hab. prof. nadzw. Joanna Cygler
– zagadnienia prawne i ekonomiczne
joanna.cygler@ilot.edu.pl

dr hab. inż. prof. nadzw. Cezary Galiński
– samoloty: projektowanie i konstruowanie
cezary.galinski@ilot.edu.pl

dr inż. Paweł Głowacki
– zespoły napędowe
pawel.glowacki@ilot.edu.pl

dr inż. Mariusz Krawczyk
– awionika i sterowanie
mariusz.krawczyk@ilot.edu.pl

dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
– mechanika płynów
andrzej.krzysiak@ilot.edu.pl

dr Grzegorz Rarata
– paliwa i chemia
grzegorz.rarata@ilot.edu.pl

dr hab. prof. nadzw. Romana Ratkiewicz-Landowska
– kosmonautyka, fizyka bliskiej przestrzeni kosmicznej
romana.ratkiewicz@ilot.edu.pl

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
– śmigłowce
kazimierz.szumanski@ilot.edu.pl

prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
– inżynieria materiałowa, mechanika
adam.wisniewski@ilot.edu.pl