Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Głowacki P., Szczeciński S.

Tytuł: Zagrożenia ekologiczne wokół lotnisk i możliwości ich ograniczania

02. Balicki W., Chachurski R., Kozakiewicz A., Szczeciński S.

Tytuł: Obserwowany stan i tendencje rozwojowe podstawowych cech i osiągów lotniczych silników turbinowych

03. Godzimirski J.

Tytuł: Nowe technologie lotniczych silników turbinowych

04. Rowiński A.

Tytuł: Kadłuby i zespoły nośne silników turbinowych

05. Balicki W., Chachurski R., Głowacki P. Kozakiewicz A., Szczeciński J., Szczeciński S.

Tytuł: Wloty powietrza turbinowych silników odrzutowych i ich wpływ na właściwości lotne samolotów oraz zagrożenia bezpieczeństwa latania

06. Frant M., Kozakiewicz A.

Tytuł: Budowa modelu układu wlotowego silnika F-100-PW-22968 w samolocie F-16 na potrzeby analizy powstawania wiru wlotowego

07. Kachel S., Kozakiewicz A., Łącki T., Olejnik A.

Tytuł: Zastosowanie inżynierii odwrotnej do procesu odtwarzania geometrii układu wlotowego silnika RD-33 w samolocie MIG-29

08. Chachurski R., Waślicki P.

Tytuł: Wykrywanie i sygnalizacja oblodzenia statków powietrznych

09. Chachurski R., Waślicki P.

Tytuł: Instalacje przeciwoblodzeniowe i odladzające statków powietrznych

10. Boguszewicz P., Sala S.

Tytuł: Bird Strike - czyli zderzenie z ptakiem

11. Dziubak T.

Tytuł: Analiza porównawcza bezwładnościowych odpylaczy do filtracji powietrza wlotowego silników spalinowych

12. Chachurski R., Głowacki P., Szczeciński S.

Tytuł: Metody zliczania cykli pracy lotniczych silników turbionwych

13. Falkowski K., Gosiewski Z., Henzel M., Mazurek P., Żokowski M.

Tytuł: Nowa koncepcja napędu rozruchowego lotniczych silników odrzutowych

14. Kawalec K.

Tytuł: Badania sprężarek silników turbinowych

15. Perkowski W.

Tytuł: Analiza drgań wału doprowadzającego napęd do przekładni ogonowej śmigłowca IS-2

16. Gosiewski Z., Majewski P., Żokowski M.

Tytuł: Analiza drgań i badania tribologiczne w diagnostyce lotniczego silnika turbośmigłowego

17. Golak K., Lindstedt P.

Tytuł: Eksploatacyjne badania stanu zdatności turbinowego silnika odrzutowego

18. Sabak R.

Tytuł: Zespoły napędowe bezzałogowych statków powietrznych

19. Boguszewicz P.

Tytuł: Badania osiągów i emisji spalin silnika lotniczego FRANKLIN-4A zasilanego paliwem AVGAS i E85

20. Chachurski R., Gapski M.

Tytuł: Modelowanie turbinowych silników odrzutowych w środowisku GasTurb na przykładzie silnika K-15

21. Balicki W.

Tytuł: Realizacja ograniczeń dopuszczalnych parametrów pracy w strukturze układu automatycznego sterowania lotniczego silnika turbinowego

22. Kozakiewicz A.

Tytuł: Analiza uszkodzeń turbinowych silników odrzutowych

23. Balicki W.

Tytuł: Przetwarzanie informacji zapisanych w rejestratorze eksploatacyjnym dla celów diagnozowania stanu lotniczego silnika turbinowego