Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Ambroziak L., Cieśluk J., Gosiewski Z.

Tytuł: Metoda rozpoznawania przeszkód przez bezzałogowy statek powietrzny wykorzystaniem jednej kamery

02. Ambroziak L., Gosiewski Z., Kondratiuk M.

Tytuł: Identyfikacja charakterystyk aerodynamicznych mikrosamolotu

03. Chachurski R.

Tytuł: Doświadczenia eksploatacji zespołów napędowych bezzałogowych statków powietrznych o masie powyżej 50 kg

04. Chachurski R., Choszczewski M.

Tytuł: Obciążenia będące wynikiem pracy zespołu napędowego bezzałogowego statku powietrznego klasy mini

05. Gosiewski Z., Kłoskowski P., Kondratiuk M.

Tytuł: Założenia konstrukcyjne płaskiego impulsowego napędu liniowego

06. Gosiewski Z., Ołdziej D., Słowik M.

Tytuł: Stanowisko do badań inercyjnych jednostek pomiarowych wykonanych w technologii MEMS

07. Moldenhawer A., Perkowski W.

Tytuł: Pneumatyczna wyrzutnia startowa bezpilotowych samolotów

08. Mystkowski A.

Tytuł: Badania układu sterowania odpornego bezzałogowym aparatem latającym

09. Mystkowski A., Ostapkowicz P.

Tytuł: Weryfikacja modelu dynamicznego mikro-samolotu zwibrującymi generatorami wirów do sterowania przepływem

10. Ostapkowicz P.

Tytuł: Analiza koncepcji sterowania lotem bezzałogowych modeli latających typu mav z wykorzystaniem urządzeń manewrowych umieszczonych na krawędzi natarcia skrzydła

11. Ostapkowicz P.

Tytuł: Koncepcje rozwiązań wibracyjnych urządzeń manewrowych do sterowania lotem bezzałogowych modeli latających typu MAV

12. Walendziuk W.

Tytuł: Moduł obrazowania oraz monitorowania parametrów lotu bezpilotowego aparatu latającego