Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Bibik, Kopyt, Żugaj

Tytuł: Flightlab i Simulink – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych do modelowania i badania układów sterowania wiropłatów

02. Bibik, Narkiewicz, Ulinowicz, Żugaj

Tytuł: Analiza metod identyfikacji symulacyjnych modeli wiropłatów

03. Chołożyński

Tytuł: Realizacja prób w locie w celu wypracowania nowych technik startów i lądowań w ograniczonej przestrzeni na śmigłowcu W-3A Sokół

04. Cieślak

Tytuł: Analiza możliwości zwiększenia prędkości przelotowej i zmniejszenia poziomu hałasu wiatrakowca

05. Cieślak

Tytuł: Analiza wpływu czynników konstrukcyjnych oraz parametrów sterowania na czas trwania i wysokość bezrozbiegowego startu wiatrakowca

06. Dąbrowski, Popowski, Rybaniec

Tytuł: System do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów pilotażowo nawigacyjnych wiatrakowca

07. Dąbrowski, Popowski, Rybaniec

Tytuł: Wyniki badań systemu pomiarowo-rejestracyjnego wiatrakowca

08. Dziupiński, Popowski, Stanisławski

Tytuł: Detekcyjny system antykolizyjny śmigłowca z funkcją przewidywania manewru omijania przeszkód

09. Fijałkowski

Tytuł: Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca

10. Fijałkowski

Tytuł: Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca

11. Fijałkowski

Tytuł: Wpływ zmiany geometrii kolektora wylotu spalin na działanie turbinowego silnika śmigłowca

12. Florczuk

Tytuł: Analiza CFD operowania śmigłowca EC-135P2 nad obszarem lotniska

13. Gorecki

Tytuł: Modelowanie dynamiki struktury śmigłowca do badań rezonansowych w próbach naziemnych

14. Gorecki

Tytuł: Współczesne tendencje w budowie śmigłowców o podwyższonym standardzie użytkowania

15. Grzegorczyk

Tytuł: Analiza aerodynamiczna własności śmigłowca z uwzględnieniem nadmuchu wirnika nośnego

16. Grzegorczyk

Tytuł: Symulacja obrotu śmigłowca wokół osi pionowej w warunkach występowania LTE

17. Guła

Tytuł: Bezzałogowy śmigłowiec – robot do zadań specjalnych

18. Kania

Tytuł: Wirtualne projektowanie śmigłowca

19. Kania

Tytuł: Wpływ turbulencji wywołanej opływem budynków oraz pożarem na bezpieczeństwo lotów śmigłowca

20. Kania, Sobczak

Tytuł: Wpływ turbulencji wywołanej przez wirnik śmigłowca MI-8 na możliwość startu i lądowania statku uav na jego pokładzie

21. Kazulo

Tytuł: Arizona 2010 – próby w locie śmigłowca SW-4 w skrajnych warunkach klimatycznych (wysokie temperatury i wysokogórskie lądowiska)

22. Krysztofiak

Tytuł: Opis przygotowań i metodyka prowadzenia badań tunelowych wirników nośnych wiropłatów w ujęciu odwzorowania modelowego wahliwego wirnika wiatrakowca

23. Krzymień

Tytuł: Właściwości drganiowe wiatrakowca

24. Łusiak

Tytuł: Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców – badania eksperymentalne

25. Nowakowski

Tytuł: Badania w locie smiglowca MI-17-1V

26. Paszko

Tytuł: Analiza możliwości zastosowania skoku cyklicznego na śmigle pchającym w układach wiropłatów zespolonych typu wiatrakowiec

27. Stalewski, Zalewski

Tytuł: Analiza obliczeniowa własności aerodynamicznych wirnika nośnego wiatrakowca w stanie lotu ustalonego (autorotacji)

28. Stalewski, Zalewski

Tytuł: Analiza wybranych stanów lotu wiatrakowca w oparciu o obliczeniowe charakterystyki aerodynamiczne jego komponentów

29. Stalewski, Zalewski

Tytuł: Symulacja pracy wirnika nośnego wiatrakowca w początkowej fazie pionowego startu

30. Stanisławski

Tytuł: Symulacyjne określanie parametrów przelotu śmigłowca ponad przeszkodą

31. Szawłowski

Tytuł: Zastosowanie metodologii RCM dla poprawy dostępności śmigłowca morskiego

32. Zięba

Tytuł: Koncepcja wielołopatowego w pełni przegubowego wirnika ogonowego dla śmigłowca lekkiego o masie 900-1200 kg