Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Antoni Niepokólczycki

Tytuł: Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie - studium realizacji projektu

02. Wojciech Chajec

Tytuł: Przegląd metod obliczeniowej analizy flatteru na przykładzie samolotu I-23

03. Antoni Niepokólczycki

Tytuł: Aktualne metody i procedury badań flatterowych w locie

04. Franciszek Lenort, Antoni Niepokólczycki, Sebastian Wierciak

Tytuł: Próby flatterowe samolotu ORKA

05. Wiesław Krzymień

Tytuł: Dynamicznie podobne modele samolotów i ich rola w badaniach właściwości aeroelastycznych

06. Wiesław Krzymień

Tytuł: Tłumienie konstrukcyjne drgań własnych lekkich płatowców

07. Wiesław Krzymień

Tytuł: Nieliniowości częstotliwości drgań rezonansowych lekkich płatowców

08. Robert Królikowski, Franciszek Lenort, Antoni Niepokólczycki

Tytuł: Szybka estymacja parametrów stanu dynamicznego samolotu w czasie badań w locie

09. Michał Rychlik, Maciej Niezgódka, Hubert Hausa, Krzysztof Kotecki

Tytuł: Opracowanie komputerowej geometrii CAD modelu samolotu do badań flatterowych z zastosowaniem technik Reverse Engineering

10. K. Kotecki, H. Hausa, B. Gołuchowski, M. Niezgódka, R. Roszak, W. Stankiewicz, M. Rychlik, M. Morzyński, M. Nowak

Tytuł: Budowa numerycznego modelu strukturalnego do obliczeń aerosprężystych dla modelu flatterowego samolotu