Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

00. Abstracts

01. Dariusz Trzmielak

Tytuł: Współpraca ośrodków naukowych i przedsiębiorstw we wdrażaniu wyników badań

02. Mirosława Pluta-Olearnik

Tytuł: Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych

03. Bogdan Sojkin, Jakub Jasiczek

Tytuł: Determinanty marketingu instytucji naukowo – badawczej

04. Jerzy Koszałka, Damian Kuźniewski

Tytuł: Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej

05. Anna Drapińska

Tytuł: Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe

06. Agnieszka Izabela Baruk

Tytuł: Rola marketingu personalnego w kształtowaniu wizerunku organizacji naukowej

07. Marcin Gębarowski

Tytuł: Targi edukacyjne jako forma promocji szkół wyższych

08. Aneta Olejniczak

Tytuł: Event marketing jako jedna z form innowacji marketingowych w instytucjach naukowych i badawczych

09. Radosław Dawidziuk

Tytuł: Reklama w wyszukiwarkach Google AdWords jako element marketingu uczelni

10. Witold Świeczak

Tytuł: Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych

11. Marzena Walasik

Tytuł: Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw

12. Monika Pietrzyk, Piotr Winiarski

Tytuł: Zastosowanie systemów typu CRM w marketingu naukowym - perspektywy efektywnej współpracy pomiędzy nauką i przemysłem

13. Katarzyna Wrona

Tytuł: Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych

14. Lilach Bullock, Ola Agbaimoni

Tytuł: Marketing w mediach społeczno ściowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać?

15. Agnieszka Chwiałkowska

Tytuł: Zarządzanie kryzysem przy użyciu mediów społecznościowych

16. Agnieszka Szczygielska, Alfred Brzozowski

Tytuł: Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

17. Dominika Hirsch

Tytuł: Międzynarodowa komunikacja marketingowa - kontekst kulturowy

18. Zbigniew Chmielewski, Dariusz Tworzydło, Hubert Ochmański

Tytuł: Budowanie wizerunku w sieci - możliwości i zagrożenia

19. Jose Ignacio Monrabal

Tytuł: Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych

20. Natalia Osica

Tytuł: Wirtualne biuro prasowe jako skuteczne narzędzie komunikacji naukowej

21. Tomasz Nałęcz

Tytuł: Geoinformacja formą promocji badań naukowych

22. Lidia Białoń

Tytuł: Budowanie wizerunku szkoły wyższej jako mega narzędzia marketingu

23. Stanisław Dawidziuk

Tytuł: Marka uczelni we współczesnym świecie

24. Michał Grech

Tytuł: Uniwersytety w Polsce w oczach opinii publicznej – stan obecny i oczekiwania w świetle badań

25. Jan Walczak

Tytuł: Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa

26. Iris Kaiser

Tytuł: Komunikacja pomiędzy uczelniami i ich grupy docelowe w systemie WEB 3.0

27. Michel Muszynski

Tytuł: Turnieje z wykorzystaniem elektronicznych symulatorów dla WINDOWS i ANDROID jako marketingowe narzędzia instytucji edukacyjnych

28. Bogumiła Marczyńska

Tytuł: Dlaczego warto zostać inżynierem – działania promocyjne instytucji naukowo-badawczych oraz podmiotów komercyjnych

29. Jaromir Matulewicz

Tytuł: Finansowanie marketingu w funduszach europejskich

30. Piotr Wojtas, Stanisław Trenczek, Jerzy Keller

Tytuł: Instytuty badawcze a centra naukowo-przemysłowe w kontekście innowacyjnej gospodarki - w świetle doświadczeń instytutu technik innowacyjnych EMAG

31. Wioleta Śmieszek-Lindert, Artur Miros

Tytuł: Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB)

32. Paweł Radomski, Piotr Moskała

Tytuł: Platforma teleinformatyczna jako narzędzie do ekspozycji dokonań jednostki naukowej na przykładzie instytutu zootechniki państwowego instytutu badawczego