Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Zbigniew Czyż, Tomasz Łusiak, Paweł Magryta

Tytuł: Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne wiatrakowca.

02. Jacek Dudziak

Tytuł: Analiza opłacalności stosowania silników tłokowych lub turbinowych do napędu śmigłowców lekkich.

03. Zbigniew Skorupka, Rafał Jakubowski

Tytuł: Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia płozowego przeznaczonego do wiropłatowej platformy użytkowej ILX-27.

04. Zbigniew Skorupka, Andrzej Tywoniuk

Tytuł: Wybrane zagadnienia konstrukcji podwozia do wiatrakowca I28.

05. Paweł Guła, Tomasz Gorecki

Tytuł: Projekt, badania i wykonanie polskiego bezzałogowego śmigłowca ILX-27.

06. Tomasz Gorecki

Tytuł: Wspomaganie procesu projektowania oraz badań struktury nowoprojektowanej konstrukcji śmigłowca na podstawie lekkiego śmigłowca bezpilotowego.

07. Paweł Ruchała

Tytuł: System pomiarowo-sterujący tunelu aerodynamicznego T-1.

08. Paweł Ruchała, Rober Placek

Tytuł: Analiza bezpieczeństwa zrzutu podwieszeń z samolotu przy użyciu eksperymentalno-numerycznej metody captive trajectory simulation.