Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408