Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Witold Wiśniowski

Tytuł: Specjalizacje Instytutu Lotnictwa - Przegląd i wnioski

02. Wit Stryczniewicz, Katarzyna Surmacz

Tytuł: Badania eksperymentalne stanu pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca metodą anemometrii obrazowej (PIV).

03. Sławomir Cieślak

Tytuł: Niestabilność pracy huśtawkowego wirnika nośnego wiatrakowca w opływie osiowym.