Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Witold Wiśniowski

Tytuł: XX lat Programu Samolotów Lekkich i Bezpieczeństwa

02. Antoni Kopyt, Marcin Piotrowski, Marcin Biernacki

Tytuł: Wykorzystanie symulatora badawczego PZL SW-4 do badania pilotów w sytuacji stresu psychicznego.