Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna ISSN 2300-5408

01. Piotr Bajurko

Numeryczna i eksperymentalna analiza rozwoju delaminacji wyboczeniowych w warunkach obciążeń quasi-statycznych

02. Piotr Bajurko

Wyznaczanie otworu ekwiwalentnego dla uszkodzeń poudarowych na podstawie badań wytrzymałości resztkowej

03. Marcelina Bobrowska, Michał Barcikowski

Ocena uszkodzeń udarowych rur kompozytowych wykonanych metodą nawijania i zaprojektowanych według metody tablicowej

04. Rafał Chatys, Krzysztof Szafran

Wpływ technologicznych aspektów wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych przy wtłaczaniu żywicy pod ciśnieniem do wnętrza formy

05. Radosław Guzikowski

Wpływ opasania rowingu szklanego wokół tulei węzła mocowania łopatyt śmigłowca na wytrzymałość statyczną dźwigara

06. Robert Jaśkiewicz

Analiza wpływu parametrów procesu wiercenia na jakość uzyskiwanych otworów i właściwości mechaniczne kompozytów węglowych

07. Robert Jaśkiewicz, Anna Stepniowska

Praktyczne zastosowanie metodyki FAA do przyklejania próbek kompozytowych, do testów kwalifikacji materiału

08. Robert Jaśkiewicz, Anna Stepniowska

Metodyka wyznaczania wyników odstających dla testów wytrzymałościowych kompozytów

09. Ewa Kaczorowska

Dobór procesu kondycjonowania próbek zgodnie z wymaganiami kwalifikacji kompozytów polimerowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych

10. Ewa Kaczorowska

Porównanie metod testowania wytrzymałości kleju na odrywanie dla różnych sposobów przygotowania powierzchni próbek

11. Maciej Karny

Połączenia klejone w strukturach kompozytowych - metodyka badań

12. Maciej Karny

Wpływ klimatyzowania na wytrzymałość kompozytu węglowego na naciski

13. Anna Osmęda

Porównanie wyników analiz numerycznych i prób wytrzymałościowych demonstartora struktury lotniczej

14. Anna Sałacińska

Analiza wpływu grafenu na właściwości kompozytów węglowo-epoksydowych

15. Anna Stepniowska

Wpływ wybranych parametrów na poprawność przeprowadzania badań zawartości składników stałych w materiale kompozytowym

16. Rafał Szymański

Technologia wykonania noska łopaty wirnika nośnego, porównanie trzech technologii

17. Rafał Szymański

Proces budowy „MASTER MODELU” do produkcji foremników dla częsci kompozytowych

18. Radosław Konik

Analiza numeryczna kompozytowej łopaty śmigłą ogonowego

19. Krzysztof Wąchalski

Ocena uwarunkowań konstrukcyjnych wyniesionych lądowisk dla helikopterów na budynkach szpitalnych realizowanych obecnie w Polsce

20. Piotr Wolański, Piotr Kalina, Włodzimierz Balicki, Artur Rowiński, Witold Perkowski, Michał Kawalec, Borys Łukasik

Możliwości rozwoju silników turbinowych z detonacyjną komorą spalania

21. Wojciech Florczuk, Grzegorz Rarata, Karolina Rokicka

Właściwości, otrzymywanie oraz zastosowanie nadtlenku wodoru 98%+ klasy HTP

22. Tomasz Szczepanik

Analiza stanu rynku wiatrakowcowego na świecie

23. Pamela Bugała

Analiza numeryczna wpływu zaburzeń za samolotem pasażerskim na operacje śmigłowcowe

24. Wiesław Zalewski, Kazimierz Szumański, Wieńczysław Stalewski

Wirnik ogonowy śmigłowca typu Mi-2 z profilem lotniczym nowej generacji

25. Paweł Ruchała, Krzysztof Szafran

Praktyczne aspekty zastosowania otunelowanych śmigieł pchających

26. Mariusz Kacprzak

Zastosowanie odbiorników GPS i inercyjnych jednostek pomiarowych w akwizycji materiału zdjęciowego z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (BSL)

27. Karol Rotchimmel, Konrad Wodziński

Nawigacyjne przygotowanie i wykonanie lotu fotogrametrycznego samolotem załogowym wyposażonym w urządzenie nawigacyjne GARMIN G1000

28. Władysław Bubień

Próby śmigłowca PZL-SOKÓŁ

29. Paweł Karpiński, Łukasz Grabowski

Badania symulacyjne tłokowego silnika lotniczego ASZ-62IR w warunkach ustalonych

W. Balicki, R. Chachurski, P. Głowacki, J. Szczeciński

Wspomnienie prof. Stefana Szecińskiego

30. Włodzimierz Balicki, Paweł Głowacki, Stefan Szczeciński, Adam Kozakiewicz

Bilans energetyczny wirników dwuprzepływowych silników odrzutowych

31. Paweł Boguszewicz, Sabina Czyż

Wpływ faz rozrządu i wzniosów zaworów na napełnianie cylindrów silnika tłokowego

32. Tadeusz Dziubak

Problemy filtracji powietrza wlotowego do silników spalinowych